The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Efter 17.5.1837, før 29.8.1837

Som det fremgår, er tegnet # sat ind flere steder i brevudkastet og angiver øjensynlig de steder, hvor en ændring eller tilføjelse skulle indsættes.

Last updated 25.01.2010