The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Thorvaldsen's Honorary Titles

”...Selskabet har den Ære at tælle Deres Høivelbaarenhed blandt sine Medlemmer.”
Se brev af 6.9.1822, og diplomet af 6.9.1822.

Last updated 02.07.2016