The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 9.8.1823

Jf. Ordbog over det danske Sprog (betydning II) betyder sekel et tidsrum af hunderede år, men er også blevet brugt som en beskrivelse af det jordiske og verdslige liv anskuet som tidsbestemt og forgængeligt. Med andre ord beskriver Gunnerus her, hvordan han ikke kan gengælde Thorvaldsens venlighed og donationen af relieffet Caritas (jf. A598) med andet end taknemmelighed, og selvom eftertiden vil hædre Thorvaldsen for hans gavmildhed, er det ifølge Gunnerus kun Gud, som kan belønne den og hæve den over tid.

Last updated 14.08.2012