The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 16.3.1822

Dvs. Generaltoldkammeret, som blev oprettet i 1760. I 1816 blev det sammenlagt med Kommercekollegiet til Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, der var en af de mange selvstændige finansforvaltninger fremtil 1848, hvor forvaltningerne blev henlagt til Finansministeret, jf. Rigsarkivet, Dansk vestindisk-historie, Generaltoldkammeret 1760-1848.

Last updated 01.12.2010