The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 16.3.1822

Dvs. en officer, som er tjenstlig hjælper hos en højerestående militærperson. Jf. Ordbog over det danske Sprog.

Last updated 15.06.2010