The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 16.3.1822

Dvs. “retssag” eller “rettergang”, jf. Ordbog over det danske Sprog (betydning 3).

Last updated 15.06.2010