The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 16.3.1822

Den føromtalte danske maler og professor C.A. Lorentzen.

Last updated 29.09.2009