The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 16.3.1822

Gravstik eller gravstikkel er et redskab, en form for mejsel, anvendt ved fremstillingen af kobberstik, jv. Ordbog over det danske Sprog (betydning 1).

Last updated 29.09.2009