The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 16.3.1822

Som det fremgår i det følgende, skriver Gunnerus til Thorvaldsen med en bøn om hjælp. Se referenceartikel for nærmere gennemgang af Gunnerus’ henvendelse til Thorvaldsen og den efterfølgende korrespondance.

Last updated 07.01.2013