The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 6.4.1819

Det vides ikke, hvilke grunde Thorvaldsen nævnte for Hope. Een af dem kunne have været de urolige krigstider, der vanskeliggjorde transporten af engelsk ejendom. Hopes agent Patrick Moir havde nemlig i sit brev 8.4.1806 givet Thorvaldsen anvisninger på, hvordan man med list kunne få værket afsendt alligevel. Hope kan af den grund have set Thorvaldsens mulige betænkeligheder ved afsendelsen som grundløse. For andre mulige grunde, se referenceartiklen om bestillingen.

Last updated 07.01.2013