The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 8.4.1806

De Sanctis var antagelig speditør eller købmand og var også senere i kontakt med Thorvaldsen.
Moir har forkortet fornavnet Francesco til Franco og angivet forkortelsen med en tilde (~) over “nc” i Franco.

Last updated 15.05.2009