The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Jason and the Hope Commission

Cf. J. M. Thiele, Om den danske Billedhugger Bertel Thorvaldsen tilligemed en Fortegnelse paa de Arbeider, hvilke han indtil nærværende Tid har udført [On the Danish Sculptor Bertel Thorvaldsen, With A List of the Works He Has Completed Until the Present Time], ed. Selskabet for Trykkefrihedens rette Brug, Copenhagen 1837, pp. 8-9.

Last updated 21.12.2014