The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on January 1836

Som det fremgår af ovenstående kommentar, er det i direkte modsætning til Bissens udlægning af Thorvaldsens holdning. Thorvaldsens holdningsskift kan muligvis være et forsøg på diplomatisk at fremme Bissens sag, idet han i brevets anden del plæderer stærkt for retmæssigheden af Bissens økonomiske krav.

Last updated 02.04.2009