The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 11.10.1805

Thorvaldsens tilbud kom imidlertid til at forløbe med fire udbetalinger: den første, når en lermodel i fuld størrelse blev påbegyndt, den anden når værket blev påbegyndt i marmor, den tredje, når det var groft udhugget og den fjerde, når værket var færdigt. Se hertil referenceartiklen om Thorvaldsens prisfastsættelse af egne værker.

Last updated 07.01.2013