The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 11.10.1805

Misforståelsen bestod i en regnefejl. Mazzei havde angivet størrelsen på den ønskede skulptur i engelske fod (30,48 cm), mens Thorvaldsen må have antaget, at der var tale om romerske palmi (en romersk palmo=22,3 cm). Da statuen skulle være ni fod høj, havde Thorvaldsen således fået indtryk af, at skulpturen skulle være ca. 74 cm lavere end Mazzei ønskede. Denne regnefejl må naturligvis have bevirket, at Thorvaldsen skulle genberegne sit tilbud, da en så meget større skulptur behøver en tilsvarende større og dyrere marmorblok.
Se desuden referenceartiklerne omhandlende denne bestilling af en frihedsgudinde til USA, Thorvaldsens prisfastsættelse af egne værker samt Mål og vægt.

Last updated 07.01.2013