The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 6.4.1819

Prisen lød på 600 romerske sequiner og skulle falde i fire rater, der udspecificeredes i kontrakten. Hertil kom en bonus på yderligere 200 sequiner, som ikke var nedskrevet i kontrakten, men skulle udbetales, såfremt Hope var tilfreds med resultatet, jf. nedenfor i brevet. Hope udelod dog i dette brev kontraktens første rate, der skulle falde ved gipsmodellens færdiggørelse, og benævner i stedet kontraktens anden rate, som den første, den tredie som den anden og den fjerde som den første, jf. nedenfor og afskriften af den oprindelige kontrakt. Sandsynligvis skyldes dette, at kontraktens første rate faldt umiddelbart efter kontraktens indgåelse, og dermed med tiden mere er blevet opfattet som et forskud. Eller fordi den første rate blev udbetalt af Hope selv, mens de andre blev udbetalt gennem Torlonia.

Last updated 07.01.2013