The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 6.4.1819

Dette udsagn er vigtigt, da der tidligere har været sået tvivl om, hvorvidt det først var ved Hopes bestilling af marmorversionen, at Thorvaldsen fik midler til at lade lermodellen afforme i gips, jf. A52. Se eksempelvis Thiele 1831, p. 159, note 92.
Af Hopes udsagn fremgår det klart, at han har set modellen i gips. Modellen har altså allerede på dette tidspunkt været afstøbt.
For mere udførligt herom, se referenceartikel om bestillingen og udarbejdelsen af statuen.

Last updated 07.01.2013