The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 6.4.1819

Hope refererede her til kontrakten på Jason med det gyldne skind, A822, fra marts 1803. Kontrakten var oprindelig udformet i to eksemplarer – et til Hope og et til Thorvaldsen, men kendes i dag kun i en afskrift fra 1821. Hope havde i skrivende stund sit eksemplar af kontrakten foran sig, som det fremgår af det følgende.

Last updated 07.01.2013