The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 20.3.1828

Sammen med officeren Carl Ewald (1789-1866) var Rantzau ansvarshavende for prinsens uddannelse på rejsen. Den kulturelt engagerede Rantzau tog sig antageligt af prinsens boglige uddannelse (jf. Louis Bobé: ‘Forord’ in: L. Bobé (ed.): Statsminister Conrad Greve Rantzau Breitenburgs Erindringer fra Kong Frederik den Sjettes Tid, København 1900, p. XII).

Last updated 26.02.2009