The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 20.3.1828

Thorvaldsen og Rantzau havde været venner siden Rantzaus første besøg i Rom i 1805, se hertil brevet fra Rantzau til Thorvaldsen af medio august 1805.

Last updated 07.01.2013