The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 22.3.1827

Prins Frederiks rejseledsager officeren Carl Ewald (1789-1866). Holmer, der ikke omtales hos C.F. Wegener (se op. cit.), kan muligvis være identisk med hofkirurgen Carl Frederik Holmer, som i forbindelse med prins Frederik (7.) skilsmisse omtales i Rantzaus erindringer (jf. Louis Bobé (ed.): Statsminister Conrad Greve Rantzau Breitenburgs Erindringer fra Kong Frederik den Sjettes Tid, København 1900, p. 128).

Last updated 26.02.2009