The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 22.3.1827

Rantzau ledsagede prins Frederik (7.) på dennes dannelsesrejse, der varede fra sommeren 1826 til efteråret 1828. En detaljeret fremstilling af rejsens forløb, der førte dem gennem Tyskland til Sydfrankrig, Italien og Schweiz, hvor de opholdt sig i længere tid i Genève, kan findes i C.F. Wegener: “Mindeskrift over Kong Frederik den Syvende, salig og höilovlig Ihukommelse”, in: Aarbøger for nordisk oldkyndighed og historie, København 1866, p. 17-23.

Last updated 26.02.2009