The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on History of the Archives

Thiele 1831, pp. 34-35. Also J.M. Thiele: Om den danske Billedhugger Bertel Thorvaldsen tilligemed en Fortegnelse paa de Arbeider, hvilke han indtil nærværende Tid har udført, Selskabet for Trykkefrihedens rette Brug, Copenhagen 1837, p. 5.

Last updated 07.01.2009