The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 16.10.1838

Thorvaldsen afstår altså – generøst – fra egentlig løn i forbindelse med udførelsen af disse 16 statuer, men ønsker kun omkostninger ved udførelsen dækket.
Prisen for en Thorvaldsen-statue i marmor var meget højere, se Thorvaldsens værker, priser.

Last updated 20.09.2021