The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 30.1.1841

Den omtalte buste – efter alt at dømme af Ponińskas afdøde søn, Władysław Poniński – havde hun efterladt i Thorvaldsens værksted, formentlig for at den skulle tjene som forlæg for hans figur på gravrelieffet, jf. originalmodellen A616 - men altså også fordi den skulle kopieres i marmor. Som det fremgår, stod den stadig i gips i værkstedet og afventede nærmere. Kopieringen blev først påbegyndt oktober 1842, men hverken modellen eller marmorkopien kendes i dag.

Last updated 07.05.2021