The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 19.2.1839

Der er efter alt at dømme tale om diverse portrætstik og -buster af andre kunstnere, som det var Thorvaldsens hensigt at bruge som forlæg for sit eget værk – herunder værker, der stadig findes i hans samlinger som E884, E1192, G124 og G125.

Last updated 01.03.2021