The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 5.1.1827

(da.) vi er hverken englændere eller russere, hverken tyskere eller franskmænd, vi er italienere.

Last updated 10.09.2020