The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 5.1.1827

Antagelig den tyske kirketjener Carl Mai.

Last updated 09.09.2020