The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on The Script for Christine Stampe's Memoirs on Thorvaldsen

I de ganske få bevarede breve mellem Thorvaldsen og Stampe tiltaler de hinanden med De, men at de faktisk var Dus, når de talte sammen, vidner et afsnit i erindringerne om:
p. 269 i manuskriptet citerer Stampe Thorvaldsen for at sige til hende, da hun kommer på besøg i København:
ak Du vil finde mig 10 Aar ældre, jeg har slet ikke haft det godt siden du reiste …
Rigmor Stampe skriver imidlertid denne passage om (op. cit., p. 225):
Ak De vil finde mig 10 Aar ældre, jeg har slet ikke haft det godt, siden De reiste …
Denne ændring var ikke kun et spørgsmål om at opretholde etiketten, men Rigmor Stampes redaktion røber også, at hun selv mht. en sådan detalje sørgede for, at læseren ikke fik indtryk af et intimt forhold mellem farmoderen og billedhuggeren.

Last updated 02.09.2020