The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on The Script for Christine Stampe's Memoirs on Thorvaldsen

Sammenlign med Johannes V. Jensen: Thorvaldsen Portrætbuster, København 1926, p. 69. Her sammenfatter han om Thorvaldsens portrætter:
“Mange af Busterne gør […] et ganske nutidsmæssigt, realistisk Indtryk, som af Folk man synes man har kendt.”

Last updated 28.08.2020