The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Thetis

Lægen Dahl er ikke nærmere identificeret, men hans status som besætningsmedlem dokumenteres af skibssekretær H.A. Schmidts: Journal holden paa Reysen til Algier m.fl. Stæder med Fregatten Thetis, Thorvaldsens Museums fysiske arkiv, p. 18.

Last updated 10.05.2020