The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on History of the Archives

Den udførte marmorbuste findes i dag på Rigshospitalets Fødselsstiftelse, mens Thorvaldsens Museum ejer en gipsafstøbning heraf, Mathias Saxtorph, A899. Afsnittet om Saxtorphs buste bygger på notater i accessionskataloget på Thorvaldsens Museum, samt på referenceartiklen af samme navn.

Last updated 07.01.2013