The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 2.2.1832

Thorvaldsen var en af disse billedhuggere, der havde assistenter ansat til at foretage både grovhugning og dele af finhugningen af marmorværkerne. Se evt. hertil dokumenter tilknyttet emneordet Thorvaldsen som marmorhugger og referenceartiklen Frodig (over)producent eller strategisk kunstnergeni? og Sigurd Schultz: ‘Thorvaldsen og Marmoret’, in: Meddelelser fra Thorvaldsens Museum, 1944, p. 91-101.

Last updated 23.10.2019