The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Winter 1839-40

Thorvaldsen beskrives af flere kilder som en ganske habil guitarist. Eksempelvis skriver Friederike Brun i sin artikel om billedhuggerens liv og kunst af januar 1815, at han er som et “sandt Genie til Musik”, der spiller guitar med “ejendommelig Aand og Lethed”.

Last updated 08.09.2019