The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Winter 1839-40

Antagelig den danske historiker og sprogmand Niels Matthias Petersens (1791-1862) værk Dr. Martin Luthers Levned fra 1840.

Last updated 08.09.2019