The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Marts 1840 & 1820

Denne liste er ikke bevaret, så navnene på de 30 kvinder, der bidrog til gaven, kendes ikke.

Last updated 07.09.2019