The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Marts 1840 & 1820

Følgende er skrevet i venstre margen på den anden led: “Og lige ledes Vil man kunde finde i hans Secretair i Kiøbh: de Sigare som han fik af Prins Oscars generall i Helsingborg i 1839. ‒”

Last updated 07.09.2019