The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Marts-april 1843

Dvs. kunne forklares ud fra eller stammede fra, se derivere i Ordbog over det danske Sprog.

Last updated 31.08.2019