The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on March-April 1842

Tonen i korrespondancen med Reedtz-Thott er meget skarp, og Stampe var involveret i sagen, da hun skrev brevene for Thorvaldsen – både som en sekretær og sikkert også som medforfatter.
Se referenceartiklen om sagen.

Last updated 25.08.2019