The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 4.7.1837

Dvs. Euren Hochwohlgeboren, “Deres Højvelbårenhed”, en titulering der i datiden brugtes bl.a. i kommunikationen med adelige og riddere.

Last updated 26.06.2019