The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 4.7.1837

Når Thorvaldsen i 1837 præsenteres for en idé om at skabe et skulpturelt mindesmærke for J.W. Goethe, skal det ses på den historiske baggrund, at Thorvaldsen allerede ved fejringen af Goethes 70-års-fødselsdag 28.8.1819 var blevet adspurgt om at bidrage med relieffer til et noget anderledes tænkt mindesmærke for Goethe. Denne version var efter mange års kommunikation mellem Thorvaldsen og den tyske kunstsamler Sulpiz Boisserée op gennem 1820’erne blevet skrinlagt. Se herom i biografien om Goethe.

Last updated 27.06.2019