The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 1840-41

Det vides ikke med sikkerhed, hvilket af Thieles værker Christine Stampe her henviser til, men på side 90 i nærværende originalmanuskript præciserer hun dog, at den fejlagtige påstand findes i en “lille piese”. Foruden flere monumentale biografier om Thorvaldsen udgav Thiele i 1837 et mindre skrift under titlen Om den danske Billedhugger Bertel Thorvaldsen tilligemed en Fortegnelse paa de Arbeider, hvilke han indtil nærværende Tid har udført, men heri påstås det intetsteds, at Thorvaldsen før 1837 skulle have udført sin egen selvportrætstatue.

Last updated 04.07.2019