The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 23.1.1807

Den udbedte sum på 200-300 scudi svarer til den anden af tre rater af betalingen for busten og relieffet, jf. brevet af medio august 1805, hvoraf det fremgår, at Thorvaldsen allerede havde modtaget 300 piaster for værkerne, se hertil referenceartiklen Thorvaldsens værker, priser. De to møntenheder havde stort set samme værdi, jf. referenceartikel om møntenheder. Det var almindelig praksis for Thorvaldsen at opkræve betaling for værkerne i rater, efter hvor langt de var kommet i tilblivelsesprocessen. Se gerne det følgende brev i korrespondancen fra Thorvaldsen til Rantzau af tidligst september 1807, senest august 1810 angående betalingens videre forløb. Busten blev først leveret i 1825, men Rantzau modtog af uvisse grunde aldrig relieffet (Sass, op. cit., p. 124-126).

Last updated 07.01.2013