The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Juni-oktober 1842

Dvs. Henrik Stampe var den mellemste i en søskendeflok på tre. Stampes ældre bror var søofficer Fritz Stampe (-1842), og den yngste i flokken var baron Frants Valentin Christian Carl Stampe (1806—1880).

Last updated 11.03.2019