The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Medio august 1805

I brevet er der efterladt plads til at indsætte dags dato i brevet, hvilket dog ikke er blevet gjort. Se hertil dateringsbegrundelsen.

Last updated 30.10.2008