The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on March-April 1842

Som det indirekte fremgår, fandt denne afbrænding sted ultimo marts 1842 i billedhuggerens hjem i Rom.
Der var sandsynligvis tale om tegninger og breve, som af en eller anden grund blev fundet upassende at gemme.
Se evt. emneordet Censur.

Last updated 24.08.2019