The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 2.10.1819

Den nævnte omtale af Thorvaldsens rejse i Diario Romano har ikke kunnet identificeres. Jf. Thiele III, p. 8, besøgte Thorvaldsen 12.8.1819 Lucas Ahorn i Luzern og beså arbejdet med Døende løve (Schweizerløven) (afstøbning A119).
I Jydske Efterretninger, 23.9.1819 omtaltes besøget således: “Thorvaldsen har på Rejsen til Kjøbenhavn taget i Luzern den Plads, hvor Mindesmærket for de Schweizere, som d. 10. August (...) opofrede sig for Ludvig d. XIV., en 209 Fod bred og 90 Fod høj, af Krat begrændset Klippe, i Øyesyn og fundet den meget skjøn. Det er nu afgjort at det skal udhugges i denne Klippeblok selv og IKKE i Marmor, og det endnu mere kolossalt end man kan tænke. Løven aleene skal holde 33 Fod i Længden. Thorvaldsen har selv tegnet alle Dimensionerne paa Klippen og erklæret at dette Monument vilde blive det eneste i sin Slags i Europa.”

Se desuden referenceatiklen omhandlende Døende løve.

Last updated 18.04.2013