The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Oktober 1815

[Redaktørens note 1815:]
Jvf. om dette Konstværk Fru Conferentsraadinde Bruns Beskrivelse, Athene IV. S. 22-24, hvor der ved en Fejltagelse er sagt, at det tilhøre Hs. Exc. Grev Schimmelmann.

Last updated 23.02.2019