The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Tidligst september 1807, senest august 1810

Beløbet er sandsynligvis hævet som delvis dækning af udgifterne i forbindelse med relieffet A490, hvilket Thorvaldsen beskrev i det foregående brev af 23.1.1807, hvor han udbad sig en sum på 200-300 scudi.

Last updated 07.01.2013