The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Juni-oktober 1842

Kryds. Dvs. indvisningtegn. Følgende er skrevet i venstre margen på den anden led: “x al det Løb og allene naar jeg vil bort, saa siger jeg Nei til det sidste, men troe mig paa mit Ord, jeg kommer med fregatten, dette fortalte Thiele at have sagt til Kongen, men denne havde dog tvivlet. ‒ ”

Last updated 24.01.2019